طراحی و برگزاری رویدادها

رویدادهای عمومی نظیر نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، سمینارها و مسابقات فرصتی مغتنم برای ارائه محتوا به شمار می‌روند. در صورتی همه اصول لازم برای طراحی و اجرای یک رویداد مورد توجه قرار گیرند، می‌توان انتظار داشت که محتوای مورد نظر به خوبی و در محیطی تعاملی در ذهن مخاطب نقش ببندد.

شما هم می‌توانید صفرتاصد طراحی و برگزاری رویدادها، شامل «ایده‌پردازی»، «برنامه‌ریزی»، «مدیریت دبیرخانه»، «تأمین و تجهیز فضای برگزاری» و «تأمین نیروی اجرایی» را به مهرویژن بسپارید.

برخی از تجربیات آژانس تولید محتوای مهرویژن در این حوزه:

– مدیریت برگزاری چهارمین و پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری نانو
– مدیریت برگزاری مسابقه ملی هنر و فناوری نانو
– مدیریت برگزاری چهارمین همایش ملی فناوری نانو در کشاورزی