آژانس تولید محتوای مهرویژن
آژانس تولید محتوای مهرویژن
آژانس تولید محتوای مهرویژن

طراحی اقلام اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی

شما می‌توانید صفرتاصد انتشار اقلام تبلیغاتی و اطلاع رساتی شامل «ایده پردازی»، «تولید محتوای متنی»، «تهیه عکس صنعتی»، «طراحی گرافیک» و «نظارت چاپ» را به مهرویژن بسپارید.

مدیریت انتشار نشریات و خبرنامه‌ها

شما می‌توانید صفرتاصد انتشار نشریات و خبرنامه‌ها شامل «ایده‌پردازی»، «تولید محتوای متنی»، «تولید تصاویر»، «طراحی گرافیک»، (صفحه‌آرایی»، «نظارت چاپ» و «مدیریت توزیع» را به مهرویژن بسپارید

مدیریت شبکه‌های اجتماعی

شما می‌توانید صفرتاصد مدیریت شبکه‌های اجتماعی شامل «ایده‌پردازی»، «تولیدمحتوا» و «مدیریت انتشار» را به مهرویژن بسپارید.

تولید فیلم‌های مستند

شما می‌توانید صفرتاصد تولید فیلم‌های مستند شامل «ایده‌پردازی»، «تنظیم متن فیلم»، «تصویربرداری» و «تدوین» را به مهرویژن بسپارید.

طراحی و برگزاری رویدادها

شما می‌توانید صفرتاصد طراحی و برگزاری رویدادها، شامل «ایده‌پردازی»، «برنامه‌ریزی»، «مدیریت دبیرخانه»، «تأمین و تجهیز فضای برگزاری» و «تأمین نیروی اجرایی» را به مهرویژن بسپارید.

پوشش‌رسانه‌ای و مستندسازی

شما می‌توانید صفرتاصد پوشش‌رسانه‌ای و مستندسازی رویدادها, شامل «ایده‌پردازی»، «تشکیل اتاق خبر»، «اعزام گروه رسانه‌ای»، «تنظیم اخبار»، «عکس‌برداری»، «فیلم‌برداری» و... را به مهرویژن بسپارید.

چه سازمان‌هایی مهرویژن را انتخاب کرده‌اند؟