فرم ثبت درخواست ارسال عکس

ویژه عکس‌های نمایشگاه بیستمین سالگرد تاسیس گروه صنعتی گلرنگ

شماره عکس یا عکس‌هایی که عکاس در اختیارتان قرار داده است را وارد کنید. (اگر بیشتر از یک شماره دارید، با خط فاصله از هم جدا کنید)
تمایل دارید فایل عکس‌ها از چه طریقی برای شما ارسال شود؟(ضروری)